live up to one's principles

  1. Fiil ilkelerine uymak
  2. Fiil prensiplerine göre yaşamak