living cost

genelde artan hayat pahalılığını bir düzene koymak Fiil
hayat pahalılığının artması
hayat pahalılığı: bir ferdin/ailenin gıda, giyim, konut vb. için ayda ödediği ortalama para İsim
: geçim indeksi (veya hayat pahalılığı) ayarlaması: geçim indeksine/enflasyon oranına göre maaş ve ücretlerin ayarlanması
iaşe ve ibate masrafı
yiyecek ve yakacak ücreti
hayat pahalılığı
tüketici fiyat göstergesi, geçim indeksi/göstergesi: önemli tüketim maddesi fiyatlarının bağıl artışını gösteren sayı.
geçim indeksi, pahalılık belirteci. İsim
geçim fiyat endeksi
hayat pahalılığı fiyat endeksi
hayatın pahalılaşması
artan hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlemek Fiil
hayat standardında dereceli artış
geçim düzeyinde dereceli artış
geçim maliyetinde artış
geçim maliyetine kirayı da katmak Fiil