lloyd's list and shipping gazette (corporation of lloyd's)

  1. Lloyd's Şirketi tarafından günlük olarak yayımlanan ve sigortacılık dünyasını ilgilendiren gemilerin
    ve uçakların seferleri ve kazalar hakkında haberl