local chattel

  1. bir gayri menkulde sabit bulunan ve söz konusu gayri menkulün tamamlayıcı parçasını oluşturan taşınabilir eşya