lock a prisoner

bir tutukluyu kilit altında tutmak Fiil