1. ileriye/istikbale bakmak, ilerisi için plânlar kurmak, geleceği düşünmek.