look daggers at someone

  1. Fiil birine öfkeyle bakmak
  2. Fiil birine kötü kötü bakmak
  3. Fiil birine tehditkâr bakışlar fırlatmak
  4. Fiil birine ters ters bakmak