look down on someone

  1. Fiil birini küçük görmek
  2. Fiil birini küçümsemek
  3. Fiil birini hor görmek
  4. Fiil birine tepeden bakmak