loose (one's) way

  1. şaşırmak, yolunu kaybetmek, ne yapacağını bilememek.