1. (a) noksanlık, bitmemiş/tamamlanmamış husus.
    The committee's report was very good, but there are just
    a few loose ends. (b) karışıklık, düzensizlik.

at a loose end): (a) işsiz güçsüz, âvâre.
Can I help you? I'm at a loose end this morning.
(b) kararsız, gayesiz, şaşkın, ne yapacağını bilmeyen.
(a) kararsız, mütereddit (durumda), henüz bir plânı olmayan.
He has finished university, but is still
at loose ends about what he wants to do. (b) işsiz, boşta, işsizlikten canı sıkılan, ne yapacağını bilmeyen.