1. ye'se düşmek, fütur getirmek, cesareti/ümidi kırılmak.
(birine) âşık olmak gönül vermek, kalbini kaptırmak.