1. zaman hattında (180 derece meridyeni) batı boylamından doğu boylamına geçilirken kaybedilen ve nazarı dikkate alınmayan gün
işçi-işveren anlaşmazlığı nedeniyle kaybolan işgünü
işgünü kaybı