fiyatları düşürmek Fiil
fiyat yükselmesini düşük düzeyde tutmak Fiil
fiyatların yükselmesini düşük düzeyde tutmak Fiil
düşük sanayi kapasitesi kullanımı
fiyatların düşüklüğü
fiyatların alçak düzeyi
aşağı/alt düzeyde: aşağı kademede bulunan kimseler arasında.
a low-level discussion. Sıfat
küçük rütbeli, alt düzeyde bulunan.
low-level officials. Sıfat
alçaktan, alçak irtifadan, yere yakın.
low-level bombing. Sıfat