1. Sıfat vefakar
 2. Sıfat sadık, (hükümdara/hükümete/devlete) sadakatle bağlı.
  a loyal subject.
  drink the loyal toast:
  kraliçenin sağlığına kadeh kaldırmak.
 3. Sıfat vefalı, vefakâr, sözünde/va'dinde duran.
  to be loyal to a vow.
 4. Sıfat samimî, candan (bağlı) vefakâr.
  a loyal friend.
partisine bağlı olmak Fiil
partisine bağlı olmak Fiil
sadakat İsim, Medeni Hukuk
sadık müşteri
sadık müşteri
sadık tabaka İsim
sadık teba
birinin çıkarlarını gözetmek Fiil
birinin çıkarlarını gözetmek Fiil
birinin çıkarlarını korumak Fiil