lump items together

  1. Fiil kalemleri bir araya toplamak
  2. Fiil kalemleri biraraya toplamak