lure someone with bright prospects

  1. Fiil parlak vaatlerle birini kandırmak
  2. Fiil birini parlak vaatlerle aldatmak