(bir kimsenin) kulaklarını çınlatmak, gıyabında konuşmak.
Last night your ears must have burnt/tingled:
Dün gece herhalde kulaklarınız çınlamıştır.
zorunluk
her ambalaj üstünde okunaklı etiket bulunacaktır
cezasız kalmamak Fiil
tahmin imce kırk kadar olmalı
...'iği unutulmamalıdır. Cümle
mecbur olmak.
One must eat.
gerekmek, icabetmek, lâzım olmak, -meli, -malı.
I must go: gitmeliyim, gitmem lâzım.
You must
not smoke here: Burada sigara içmemelisin.
You must keep your spirit up: Cesaretini kaybetmemelisin.
If I must: gerkirse.
OK, I'll talk to him if I must: Peki, gerekirse onunla konuşurum.
If you must know: mutlaka bilmem gerekiyorsa, çok merak ediyorsan.
If you must know, I'm going to help him look for an apartment.
-meli, -malı, herhalde … olmak.
You must have forgotten what I told you: Sana söylediklerimi unutmuş
olmalısın.
You must know him: Onu herhalde/mutlaka tanırsın (tanımamana imkân yok).
It must be midnight: Herhalde gece yarısı olmuştur.
They must have left early: (Herhalde) erken gitmiş olmalılar.
mecburiyetinde/zorunda olmak.
To succeed you must try hard: Başarmak içın sıkı çalışmak zorundasın.

Go if you must: Gitmek zorunda isen, git!
(vukuu hemen hemen kesinlikle beklenen olay için) -meli/-malı.
If you go that way you must meet him:
Oradan gidersen muhakkak ona rastlarsın.
kaçınılmaz/mukadder olayı bildirir:
Man must die.
istenilenin/beklenenin aksini yapmak anlamında kullanılır:
After I gave her my advice, she must go
and do the opposite: Verdiğim öğütlere rağmen gidip tam aksini yapmasın mı?
Just as we were starting he must loose his car key: Tam yola çıkacağımız sırada aksi gibi otomobilin anahtarını kaybetti.
bazen

get, go
fiilleriyle berabermiş gibi, fakat onlar olmadan kullanılır:
We must away [= We must go away.]
zorunluk, mecburiyet, gereklik, lüzum, zaruret, zarurî/hayatî önemi olan şey.
Safety is a must. Warm
clothes are a must in winter.
önemli, hayatî, zarurî, mecburî, elzem, şart olan.
a must item. must legislation.
küf, küflülük, küf kokusu.
küflen(dir)mek.
şıra, üzüm şırası.
musth
kızmış/kızgın (erkek fil/deve).
kızgınlık: erkek fillerde görülen tehlikeli cinsel kızışma hali.
kızgın fil.
yardımcı fiilinin olumsuz şekli yerine kullanılır:
They cannot have gone, because the light's is on:
Işıkları yanıyor, dışarı gitmiş olamazlar. (Bu tümcenin olumlu şekli
MUST ile yapılır:
They must have gone out, because the light's not on: Işıkları yanmadığına göre dışarı gitmiş olmalıdırlar.
sansürden geçirilmesi gerekir
(US) uyulması mutlaka gerekli kanunlar
mutlaka okunması gereken kitap
uyulması mutlaka gerekli olan kayıt
itiraf/kabul etmek, doğru olduğunu beyan etmek.
I must confess I hate this government.
şaka ediyor olmalısınız !
şaka mı ediyorsun
kulaklarınız çınlama mış olmalı
mallarınızın en iyi kalitede olması gerekmektedir

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. bk. muşt

Yumruk, muşta
Tarak