müşterek bir cephe oluşturmak amacıyla bir konuyu tartışmak

  1. Fiil to get together