1. İsim sanction
  2. İsim, Uluslararası Hukuk sanction
punitive sanction
penal sanction Hukuk
criminal sanction İsim, Hukuk
to sanction sth Fiil
to attach a penalty to sth Fiil
to impose sanctions Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. İnsanların kānun, ... kuralları vb