müzakereleri başarılı bir sonuca vardırmak

  1. Fiil to bring negotiations to a satisfactory conclusion