davanın esası hakkında duruşma
esas itibariyle
davanın esası hakkında karar vermek Fiil
davanın esası hakkında duruşma
bir davanın konusu
davanın esası