major histocompatibility complex

  1. İsim, Tıp ve Sağlık büyük doku uygunluk kompleksi. (mhc)