make believe

  1. … taslamak, … imiş gibi görünmek/davranmak, … süsü vermek, … olduğuna inan(dır)mak.
    The little girl
    liked to make believe she was a princess.
make-belief ile ayni anlama gelir. yalandan inanma, inanmış görünme.
hayalî, uydurma, sahte, yapmacık.