bağışta bulunmak , teberru yapmak , hibe vermek Fiil
bir bağışta bulunma niyeti
…i …e hediye etmek Fiil
bir şeyi birine armağan etmek Fiil
armağan verme vaadi