1. (a) taklit etmek, … rolü yapmak, (b) (bir kimsenin yaptığı işi) yapmak, (işi) üzerine almak.
    to make
    like a cook: aşçılık yapmak, aşçılık işini üzerine almak.
taklidini yapmak Fiil
birşeyi yalandan yapmak Fiil
birşey gibi yapmak Fiil
birşey gibi davranmak Fiil
birşeyi yapar gibi görünmek Fiil
ahmaklaştırmak Fiil
çok para kazanmak Fiil