make more sales

  1. Fiil daha büyük satışlar yapmak
  2. Fiil daha büyük satış yapmak