make one's blood run cold

  1. korkudan donakalmak/eli ayağı buz kesilmek, tüyleri diken diken olmak.
    The dark deserted street in
    that unfamiliar neighborhood made her blood run cold.