make one's pile

  1. Fiil mal mülk edinmek
  2. Fiil zenginleşmek
  3. Fiil servet yapmak