make oneself pleasant

  1. Fiil kendini sevdirmek için hoş görünmek
  2. Fiil birinin gözüne girmek
birine hoş görünmek/iltifat etmek, yüzüne gülmek, gözüne girmeye çalışmak.