make pretentions to expert knowledge on a subject

  1. Fiil bir konuda uzman bilgisi olduğu iddiasında bulunmak