1. İsim yapma, imal etme.
  breadmaking: ekmek yapma/pişirme.
  cheese making: peynir yapma.
  beermaking: bira yapma.
 2. İsim yapı, bünye, teşekkül(at).
 3. İsim başarı sebebi.
  be the making of: başarı sebebi … olmak.
  Discipline is the making of a soldier:
  Askeri asker yapan disiplindir.
 4. İsim
  makings: yetenek, kabiliyet, istidat, nitelik(ler).
  He has the makings of a first-rate officer/of
  a great artist.
  He has the makings of a man: Adam olacağa benziyor.
  He has in him the makings of a great man.
 5. İsim mamul madde.
 6. İsim üretilen/yapılan miktar.
  a making of butter.
karar organı İsim
karar mekanizması İsim
Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı (NACE kodu: 10.51) İsim, Sanayi ve Zanaatler
barış yapma İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
para kazanmaktan başka bir şey düşünmemek Fiil
henüz üretim aşamasında olmak Fiil
yarış için bahis ve iştiraklari kaydetme
at yarışlarında bahse girme
müşterek bahis
hükümet kurma
ince marangozluk işi yapma
karar alma
karar veren makam
sözlük yapma
çığır açma
kalpazanlık
sinemacılık
film yapma
yapım
yapımcılık
saraç mesleği
buzculuk
buz yapma
(a) yapılırken, imal edilirken, imalât esnasında.
It was spoilt in the making: Yapılırken bozulmuştu.
(b) (yapılmaya vb.) hazır, üretim safhasında, üretilmekte, gelişmekte.
alet yapmak Fiil
alet yapma
anahtarcılık
dantel işleme/örme.
malzeme ve işçilik
para kazanma
film yapımı
çok yönlü karar verme (karar vermeden önce bir durumun tüm yönlerini inceleme yöntemi
model yapma
film yapımcısı
politika oluşturma
fiyat oluşturma
fiyat saptama
kâr getirme
ücret tarifesi saptama
kiremitçilik
fesatçı
yanlış bir muhasebe kaydı düşme
paldır küldür
bir menkul kıymet için fiyat teklifi veren bir borsa simsarının yaptığı iş
fiyat yapma
kâr yapma
matiz Denizcilik
kıyaslama
bir teklif yapma
imha etme
yok etme
gerçeğe aykırı bilirkişilik İsim, Hukuk
bildirme
işar
yasama
istihfaf
bir vasiyetname düzenleme
hesap çıkarma
(US) Br çek yazma
bir listenin hazırlanması
bir hesabın mutabakatını yapma
temlik
devir ve ferağ etme
küçültme
sululuk
sayfa mizanpajı
bilanço yapma
liste yapma
envanter yapma
ikinci likidasyon günü
repor işleminin yapıldığı gün
(Br) primleri açıklama günü
borsada tasfiye günü için kullanılan başka bir terim
ödünleme
aylık raporları hazırlama
trenleri bağlama
(Br) borsada ödenmemiş olan hisse senetlerinin son hesap gününden bir sonraki hesap gününe devredilirken saptanan fiyatı
mizan yapma
bütçe yapma
kasa yapma
kasa hesabı kapanması
vasiyetnamenin düzenlenmesi sırasında
vasiyetnamenin düzenlenmesi esnasında
vasiyetnameyi hazırlarken
vasiyetname düzenlemeye ehil olmak Fiil
vasiyetname düzenlemeye ehil olmamak Fiil
özür kabilinden
özür dileme
hesap cetveli hesabı çıkarmak Fiil
geçimini sağlayabilecek yetenekte
bisiklet üretmeyi bırakmak Fiil
kendini tavsiyede bulunmakla sınırlandırmak Fiil
karar veren yetkilililer
karar veren yetkililer İsim
karar makamı (bir şirketin satın almalar konusunda karar alan birimi
karar vermeyi ertelemek Fiil
ödeme de gecikmek Fiil
para kazanmak için bir tasarı yapmak Fiil
vasiyetname bırakmadan ölmek Fiil
vasiyetname ehliyeti olmama
birini vasiyetname yapmakta ehliyetsiz kılmak Fiil
sübvansiyon muamelesi
iki yakayı bir araya getirmede güçlükle karşılaşmak Fiil
para kazanmak için bir yol bulmak Fiil
vasiyetname düzenlemeye ehil olmama
vasiyetname düzenlemeye ehil değil
vasiyetname düzenlemeye ehliyeti olmama
tadını ağız nda bırakmak Fiil
şikâyet sahibi
politik danışman grubu
(US) yönetici mevkideki memur
fiyat saptama işleri İsim
fiyat saptama işlevi
kâr amacı güden dernek
çelik üretim kapasitesi
savaş yapma potansiyeli
herhangi bir yorumda bulunmadan
yanlışsız yazmak Fiil