1. adam saat
  2. adam-saat (belirli bir faaliyet için gerekli personel sayısının bu personelin çalışma saatleriyle çarpımı
  3. bir insan tarafından bir saatte yapılan iş
iş(çilik) saati: bir işçinin bir saatlik çalışması. (Sanayide zaman birimi olarak kullanılır).
kıs.:
man-hr. İsim
günün adamı