manipulate something towards objectives

  1. Fiil bir şeyi manevralarla istenilen amaçlara yöneltmek