manipulate something towards objectives

  1. Verb bir şeyi manevralarla istenilen amaçlara yöneltmek