1. İsim peygamber devesi
    (Mantis religiosa), dua böceği: ön ayaklarını dua eder gibi kaldıran çekirgeye
    benzer fakat daha ince bedenli böcek.
    praying mantis, praying mantid ile ayni anlama gelir.
tutaçlı karides: av yakalamaya mahsus ön ayakları olan karides.
squilla ile ayni anlama gelir. İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bir sayının ... ondalık kısmı