map the basin of a river

  1. Fiil bir ırmağın yatağının haritasını çizmek
  2. Fiil bir ırmak yatağının haritasını çizmek