margin call

  1. İsim, Bankacılık teminat tamamlama çağrısı
  2. marjı tamamlama talebi (menkul kıymet satın alınması için aracı kurumlar nezdinde yatırılmış olan depozito
    marjının artırılması için yapılan çağrı
  3. marj tamamlama talebi