material fact

  1. İsim, Hukuk maddi vakıa
  2. bir sözleşme için esas sayılan husus
maddi vakıalara ilişkin önemli ihtilaf İsim, Hukuk
sigorta riski için önemli gerçek