1. directed towards
  2. aimed at
to answer the purpose Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir tarafa ... meyletmiş, mâil