meal ticket

  1. İsim yemek karnesi: lokantada yenilen yemek bedelini ödemek için para yerine geçen karne.
  2. İsim ABD- argo geçim dayanağı, medarı maişet, geçim sağlayan şey/kimse.