measure other's feet by one's own last

  1. başkalarını kendince değerlendirmek, kendine göre değer biçmek.