medicine man

  1. (a) (Amerika kızılderililerinde) büyücü hekim, doğaüstü kuvvete sahip olduğuna inanılan adam, (b) (1900'den
    önce) hazır/müstahzar ilâç satıcısı.