meet all trains

  1. Fiil bütün trenlerle (otobüslerle) bağlantısı olmak