meet one's fate calmly

  1. Fiil alınyazısına sakince katlanmak
  2. Fiil kaderine boyun eğmek