Melek Tavus Özel Isim, Din ve İnanç
  1. angel
black angel
guardian angel
angelic
seraphic
sweet and good hearted
Melek Taus Özel Isim, Din ve İnanç

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Gözle görülüp elle tutulmayan, yiyip içmeyen, ... nûrânî varlıklardan her biri