karşılanmak Fiil
senli benli
çabuk dostluk kuran
içli dışlı
candan, canayakın, canciğer, sıcakkanlı, çabuk ahbap olan (kimse).
iyi karşılanan
değişik, yeri/şekli değişmiş, ters dönmüş.
ör.: metamorphosis. Ön Ek
geri, sonra, öte tarafında, öbür ucunda. Çok defa
post-/dorso- öneklerine eşdeğerdir.
ör.:
metathorax, metaplasis, metacarpus, metacephalon.
Ön Ek
… ile, beraber, ortak, yanında, -e tâbi//bağlı.
ör.: metabiosis. Ön Ek
ötesi(nde), üst(ünde) yüksek.
ör.: metaphysics, metapsychology. Ön Ek
(a) meta+, değişik/çoğuz şekli, polimeri.
metaldehyde, (b) … türevi:
metaprotein, (c) susuz
asidin en az su içeren türevi:
metaphosphoric acid, (d) atom ve kökleri birbiri ardınca dizili benzen türevi.
Ön Ek, Kimya
herkesle çabuk dost olmak Fiil
tanışık çıkmak Fiil
öneri genel kabul gördü
bu teklif genel kabul gördü
  1. flood
  2. flow
  3. full
  4. (mar) the coming in of the tide
  5. high tide
  6. flood tide
high tide
ebb and flood
tide
floodmark

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Gelgit , ... yükselme, kabarma