1. İsim düzdeğişmece, mecazı mürsel: öz ve tüm anlamıyla kullanılmayıp onun bir özelliği amaçlanarak öne sürülen
    söz.
    ör.: “Lands belonging to the crown” tümcesinde
    “crown” sözcüğü,
    “king, ruler” yerine kullanılan düzdeğişmecedir.