middle break

  1. radyo ya da televizyon programı ortasında istasyonun kendini tanıtması