middle class

saygın orta sınıftan olmak Fiil
üst ortasınıf
orta sınıf, burjuva.