çıldırmak Fiil
deli olmak Fiil
aklını kaybetmek Fiil
akılıni kaçırmak Fiil
aklını kaçırmak Fiil
(a) deli, kaçık, çıldırmış, zıvanadan çıkmış, (b) çılgın, hezeyan halinde, mantıksız, akıl ve muhakemesini kaybetmiş.
(a) deli, kaçık, (b) (tamamen) unutulmuş.
Out of sight, out of mind: Gözden uzak olan gönülden de uzak olur.
Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
gözden ırak gönülden ırak
Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Cümle
unutulmak.
aklından çıkmak Fiil
bir şeyi kafasından atmak Fiil
birinin dikkatini çekmek Fiil
birine önemli gelmek Fiil
öteden beri, eskiden beri, ezelden beri, oldum olasıya.
hatırlanamayacak kadar eski, çok eskiden.